top of page
Preučevanje Evangelija po Luku

1. del - GOTOVOST GLEDE RESNICE, VARNOSTI IN MIRU

26. september 2021

Chris J. Scobie, Vesna Pavlović

2. del - KAKO SE PRAVILNO

ODZVATI NA BOGA?

3. oktober 2021

Chris J. Scobie, Jana Mlakar

3. del - MARIJIN ODZIV

25. oktober 2021

Chris J. Scobie, Diana Ovčar

4. del - SPRAVI SE S KAVČA!

7. november 2021

Chris J. Scobie, Diana Ovčar

5. del - RAST V MILOSTI
PRI BOGU IN LJUDEH

21. november 2021

Chris J. Scobie, Diana Ovčar

6. del - JEZUS KRSTI
V SVETEM DUHU IN OGNJU

5. december 2021

Chris J. Scobie, Diana Ovčar

7. del - TVOJA MIZA JE KRAJ MILOSTI

2. januar 2022

Chris in Sabina Scobie

8. del - HRANA VPELJE
SKUPNOST Z BOGOM

16. januar 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

9. del - NEBESA SO

NAM ODPRTA

6. februar 2022

Chris in Sabina Scobie

10. del - KAKO SLIŠIMO BOŽJI GLAS?

27. februar 2022

Chris in Sabina Scobie

13. del - POTREBUJEM AVTORITETO

24. april 2022

Chris in Sabina Scobie

11. del - ZMAGA NAD SKUŠNJAVAMI

6. marec 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

14. del - ZMAGOVALNO IN RADOSTNO ŽIVLJENJE S POSTOM

15. maj 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

12. del - TEMELJI ZA ZMAGO

3. april 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

15. del - MI NOSIMO MILOST

22. maj 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

16. del - PREMAGATI RAZOČARANJA

19. junij 2022

Chris in Sabina Scobie

17. del - IZBRATI JEZUSA
NAMESTO STRAHU

31. julij 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

18. del - KONEC ZAVRAČANJA

7. avgust 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

19. del - LJUBEZEN VODI
DO SKRBNOSTI

28. avgust 2022

Chris in Sabina Scobie

20. del - OBRNITI TRMO
V MILOST IN MOČ

4. september 2022

Chris in Sabina Scobie

21. del - ŽIVETI Z VEČNOSTJO
V MISLIH

2. oktober 2022

Chris in Sabina Scobie

22. del - POSLUŠNOST OBRODI SAD

9. oktober 2022

Sergeja Š., Chris in Sabina Scobie

23. del - POSTAVITI BOGA NA 1. MESTO

16. oktober 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

24. del - KDO JE TVOJ OČE?

23. oktober 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

25. del - RADODARNOST GRADI SLAVNO PRIHODNOST

6. november 2022

Chris in Sabina Scobie

26. del - HVALEŽNOST JE NAŠA ZAŠČITA - VODI DO VESELJA

13. november 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

27. del - IZGRADI ODNOSE,
KI VPLIVAJO NA VEČNOST

20. november 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

28. del - PROSITI ZA USMILJENJE, DOBITI PRAVICO

4. december 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

29. del - ODNOSI DOLOČAJO RODOVITNOST

15. januar 2023

Chris in Sabina Scobie

30. del - OPUSTITEV KONTROLE NAM OMOGOČI, DA VIDIMO LJUDI

22. januar 2023

Chris Scobie in Diana Ovčar

31. del - BUDNI, ZAPOSLENI IN PREUDARNI

5. februar 2023

Chris in Sabina Scobie

32. del - LJUBITI BOGA DOVOLJ, DA SMO USMILJENI DO DRUGIH

26. februar 2023

Diana Ovčar in Chris Scobie

33. del - »ČIŠČENJE PODSTREŠJA« ZMANJŠA STRES IN IZGORELOST

5. marec 2023

Diana Ovčar in Chris Scobie

34. del - ZMAGA,

NE ZGOLJ PREŽIVETJE

2. april 2023

Chris in Sabina Scobie

35. del - NOVO ŽIVLJENJE
MOŽNO LE PO SMRTI

9. april 2023

Chris Scobie in Diana Ovčar

bottom of page