Preučevanje Evangelija po Luku

1. del - GOTOVOST GLEDE RESNICE, VARNOSTI IN MIRU

26. september 2021

Chris J. Scobie, Vesna Pavlović

4. del - SPRAVI SE S KAVČA!

7. november 2021

Chris J. Scobie, Diana Ovčar

7. del - TVOJA MIZA JE KRAJ MILOSTI

2. januar 2022

Chris in Sabina Scobie

10. del - KAKO SLIŠIMO BOŽJI GLAS?

27. februar 2022

Chris in Sabina Scobie

13. del - POTREBUJEM AVTORITETO

24. april 2022

Chris in Sabina Scobie

2. del - KAKO SE PRAVILNO

ODZVATI NA BOGA?

3. oktober 2021

Chris J. Scobie, Jana Mlakar

5. del - RAST V MILOSTI
PRI BOGU IN LJUDEH

21. november 2021

Chris J. Scobie, Diana Ovčar

8. del - HRANA VPELJE
SKUPNOST Z BOGOM

16. januar 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

11. del - ZMAGA NAD SKUŠNJAVAMI

6. marec 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

14. del - ZMAGOVALNO IN RADOSTNO ŽIVLJENJE S POSTOM

15. maj 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

3. del - MARIJIN ODZIV

25. oktober 2021

Chris J. Scobie, Diana Ovčar

6. del - JEZUS KRSTI
V SVETEM DUHU IN OGNJU

5. december 2021

Chris J. Scobie, Diana Ovčar

9. del - NEBESA SO

NAM ODPRTA

6. februar 2022

Chris in Sabina Scobie

12. del - TEMELJI ZA ZMAGO

3. april 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar

15. del - MI NOSIMO MILOST

22. maj 2022

Chris Scobie in Diana Ovčar