top of page

Binkoštna Cerkev Center Ljubljana je del Evangelijske Binkoštne Cerkve v Sloveniji in služi skupnosti v Ljubljani in po vsej Sloveniji. Središčna potreba, ki jo ljudje imajo, da bi našli veselje, mir, smisel in izpolnitev v življenju, je povezanost z Bogom. Toda vzpostavitev odnosa z Bogom je le vstopna točka. Ljudje želijo biti vključeni v skupnost, prijateljstvo, majhne skupine, projekte pri katerih služijo in pomaganje na vseh področjih širše skupnosti. Vsaka oseba ima veliko ponuditi in v naši cerkvi poskušamo pomagati vsaki osebi doseči njen potencial.

Seminarji

UVOD V NOVO ZAVEZO

Prisluhnite seminarju Uvod v Novo zavezo, 

v šestih delih. Govornik dr. Glenn Balfour.

MODROSTNA
LITERATURA

Prisluhnite seminarju Uvod v Staro zavezo - modrostna literatura,

v devetih delih. Govornik dr. Steve Paulus.

ZGODOVINA PRVE CERKVE

Prisluhnite seminarju
Zgodovina prve cerkve,
v petih delih. Govornik
dr. Glenn Balfour.

ZGODOVINA CERKVE

Prisluhnite seminarju o zgodovini Cerkve v devetih delih. Govornik mag. Franc Kuzmič.

uvod v svetovanje

Prisluhnite seminarju Uvod v svetovanje - družinsko nasilje, v devetih delih. Govornica dr. Elizabeth Leonard.

metode evangelizacije

Prisluhnite seminarju o metodah evangelizacije v desetih delih. Govornik profesor Tony Hedrick.

homiletika

Prisluhnite seminarju o homiletiki tj. pridiganje, v šestih delih. Govornik pastor Peter MacKenzie.

Eksegeza pisma rimljanom

Prisluhnite seminarju Eksegeza Pisma Rimljanom v devetih delih. Govornik dr. Corneliu Constantineanu.

Prisluhnite različnim seminarjem
in preučevanjem Svetega pisma.
bottom of page